Ad Soyad :
Telefon :
E-mail :
Konu :
Mesaj :
90
PDD
0507 921 33 90
Hoşgeldiniz Bugün ;
21 Eylül 2021
Untitled Document

AİLE DANIŞMANLIĞI

Terapiler
Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı

Aile, hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok işlevi olan, en küçük toplumsal kurumdur. Doğumdan itibaren bu en küçük kurumun içinde olan çocuk, ister istemez bu kurumun kuralları ve doğrularında yetişmeye başlar.

Ailenin sahip olduğu işlevler zaman içinde ve toplumdan topluma farklılık göstermektir. Bir toplum için uygun sayılan aile yapısı, diğer toplumda normal dışı olarak değerlendirilebilir. Gerek toplumun, gerekse aileye hizmet sunan profesyonellerin beklentisi, ailenin bu işlevlerini sağlıklı bir biçimde karşılamasıdır. Ailenin bu işlevlerde problem yaşamasıyla birlikte 1990lardan bu yana aile terapileri ciddi anlamda etkinlik göstermeye başlamıştır.

Günümüzde eşler arasında ya da anne-baba ve çocuklar arasındaki çatışma normal sayılmakla birlikte, ruhsal açıdan canlılığın bir işaretidir, yani aile için sağlıklılık belirtisi sayılmaktadır. Birbiriyle tartışmaya enerjilerinin olması, bunları çözmeye de motive olduklarının işareti olabilir. Ailede bir bozukluğun kanıtı olarak görülen şey, üyeler arasında çatışmalar olması değil, aile üyelerinin bu gibi gerilimlere, birbirleriyle çatışmaya girmeden, birbirlerini cezalandırmadan ya da hastalık belirtileri ortaya çıkarmadan dayanıklılık gösterememesi ve çözmede yetersiz kalmasıdır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, çocukta yaşanan uyum bozuklukları, davranış bozuklukları vs. ailedeki bu çatışmanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Örneğin anne-babası boşanma evresinde olan küçük bir çocukta gece tuvalet kaçırmalarının artması, ergende okulda uyumsuzlukların başlaması ya da çocukta mide bulantısı, baş ağrısı gibi yakınmaların olması, ailenin yaşanan problemi çözmede yetersiz olmasının kanıtı olabilir.

Çocuk odaklı aile danışmanlığı, kimi yaşamsal problemlerin, aile içinde ele alınmasını ve bu bağlamda çözülmesini öneren, bu nedenle tüm aile üyelerinin katılımıyla ailenin iyilik halini artırmayı hedefleyen terapötik bir müdahale sürecidir. Bu terapi çeşidinde sadece çekirdek aileyle kalmayıp, çocuğun hayatında etkin rol oynayan tüm aile fertleri terapiye davet edilir. Örneğin aynı evde yaşayan ya da alt katta oturan büyük anne-büyük baba, ya da anne veya babanın kardeşleri, terapi odasında bulunması gereken kişilerdendir. Bunun doğruluğu, tedavi sonrası görünürde olan tüm problemli davranışlar düzelse dahi, ev ortamında bir değişikliğin olmamasıyla kısa süre sonra tekrarlanması şeklinde ispatlanabilir. Bir çocuğun hayatının çoğu okulda, ebeveynlerin zamanının çoğu işte geçse dahi, ev ortamının önemi tedavi sonrasında yaşanan problem nüksünde net bir şekilde gözükebilir. Çocukta baş gösteren problemi çözdükten sonra, eve döndüğünde aynı huzursuzluk, engellenme, öfke ya da şiddet gibi negatif durumlar devam ettikçe, terapiler de etkinliğini kısa sürede kaybetmektedir.